vrijdag 18 december 2015

Ik zal een ogenblik stil zijn en naar huis toe gaan

Nocturne - Mirthe, 1991Ik zal een ogenblik stil zijn en naar huis toe gaan

Deze wereld waarin jij lijkt te leven, is niet jouw thuis. En ergens in je denkgeest weet jij dat dit waar is. [...]
Niemand die niet weet waarvan we hier spreken. Toch proberen sommigen hun lijden opzij te zetten in de spelletjes die ze spelen om hun tijd te vullen en hun verdriet van zich af te houden. Anderen zullen ontkennen dat ze bedroefd zijn, en zijn zich hun tranen in het geheel niet bewust. Weer anderen zullen volhouden dat waarvan we spreken een illusie is, die als niets meer dan een droom moet worden beschouwd. Maar wie zou in alle oprechtheid, zonder een verdedigende houding of zelfmisleiding, willen ontkennen dat hij de woorden die we spreken begrijpt? We spreken vandaag voor ieder die in deze wereld leeft, want hij is niet thuis. Hij loopt onzeker rond in een eindeloze zoektocht, en zoekt in het donker naar wat hij niet kan vinden, zonder te weten wat hij zoekt. Hij maakt zich duizend plaatsen tot een thuis, maar niet één stelt zijn rusteloze denkgeest tevreden. Hij begrijpt niet dat hij vergeefs bouwt. Het thuis dat hij zoekt, kan niet door hem worden gemaakt. Er is geen substituut voor de Hemel. Alles wat hij ooit maakte, was de hel.
Misschien denk je dat 't huis uit je kindertijd is dat jij terug wilt vinden. De kindertijd van je lichaam en zijn onderkomen toen, zijn een herinnering die nu zo is vervormd, dat jij enkel een beeld vasthoudt van een verleden dat nooit heeft plaatsgehad.
Toch is er een Kind in jou dat het huis van Zijn Vader zoekt en weet dat Hij hier vreemd is. Die kindertijd is eeuwig, met een onschuld die voor altijd zal duren. Waar dit Kind zal gaan is heilige grond. Het is Zijn Heiligheid die de Hemel op doet lichten en die de pure weerschijn van het licht daarboven, waarin aarde en Hemel als één verenigd zijn, naar de aarde brengt.
Het is dit Kind in jou dat je Vader kent als Zijn eigen Zoon. Het is dit Kind dat Zijn Vader kent. [...]
Dit Kind is jouw verdedigingsloosheid, jouw kracht. Het vertrouwt op je. Het is gekomen omdat Het wist dat jij niet falen zou. Het fluistert tegen je over Zijn thuis, onophoudelijk. Want Het wil jou met zich terugnemen, opdat Het zelf kan blijven en weer terug hoeft te keren naar waar Het niet hoort en waar Het als verstoteling leeft in een wereld van vreemde gedachten. Zijn geduld is grenzeloos. Het zal wachten tot jij Zijn zachte Stem in je hoort, die jou oproept Hem in vrede te laten gaan, samen met jou, naar waar Het thuis is, en jij met Hem.[...]
Christus wordt als niet meer dan een klein Kind herboren, telkens wanneer een zwerver zijn huis verlaat. Want hij moet leren dat het enige wat hij beschermen zal dit Kind is, dat verdedigingsloos komt en door zijn verdedigingsloosheid wordt beschermd. Ga vandaag van tijd tot tijd met Hem mee naar huis. Jij bent hier net zozeer een vreemdeling als Hij. Neem vandaag de tijd om je schild, dat jou niets baat, terzijde te leggen, en de speer en het zwaard neer te leggen, die jij opgeheven hebt tegen een vijand die niet bestaat. Christus heeft jou een vriend en broeder genoemd. Hij is zelfs jouw hulp komen vragen om Hem vandaag gecompleteerd en compleet naar huis te laten gaan. Hij is gekomen zoals een klein kind dat zijn vader om bescherming en liefde moet smeken. Hij regeert het universum en toch vraagt Hij voortdurend dat jij met Hem terugkeert en illusies niet meer als jouw goden aanneemt.[...]
Het Heilige Kind blijft bij jou. Zijn thuis is het jouwe. Vandaag geeft Het jou Zijn verdedigingsloosheid, en aanvaard jij die in ruil voor al het vechtspeeltuig dat jij hebt gemaakt. En nu is de weg vrij en het eind van de reis eindelijk in zicht. Wees een ogenblik stil en ga met Hem naar huis, en wees voor even in vrede.
---
ACIM/ECIW | ISBN 978-90-202-8317-4 NUR: 720 | p. 342-344 | Les 182.

vrijdag 20 november 2015

Oefen vandaag vol hoop

The Jungfrau Massif from Mürren Ferdinand Hodler - 1911

Laat mijn denkgeest de Gedachte van God niet afwijzen.
---
Wat anders doet deze wereld werkelijk lijken dan jouw eigen ontkenning van de waarheid die erachter ligt? 
---
Wat anders dan jouw denken over ellende en dood verduistert het volmaakte geluk en het eeuwige leven dat jouw Vader voor jou wil? En wat behalve illusie kan verbergen wat niet kan worden verhuld? Wat kan van jou weghouden wat jij al hebt behalve jouw eigen keuze om het niet te zien en te ontkennen dat het er is? De Gedachte van God heeft jou geschapen. Ze heeft jou niet verlaten en evenmin ben jij ooit maar één moment van haar gescheiden geweest. Ze behoort jou toe. Door haar leef je. Ze is jouw Bron van leven en houdt jou in eenheid met zich verenigd, en alles is één met jou omdat zij jou niet verlaten heeft. De Gedachte van God beschermt je, zorgt voor je, maakt je rustplaats zacht en effent je weg, en verlicht jouw denkgeest met liefde en geluk. Eeuwigheid en oneindig leven stralen in je denkgeest, omdat de Gedachte van God jou niet verlaten heeft en nog steeds bij jou vertoeft. Wie zou zijn veiligheid en vrede, zijn vreugde, zijn genezing en zijn innerlijke rust, zijn stille vredigheid en zijn kalm ontwaken afwijzen, als hij slechts inzag waar die verbleven? Zou hij zich niet onmiddellijk klaarmaken om daarheen te gaan waar ze te vinden zijn, en al het andere in vergelijking hiermee als waardeloos van de hand wijzen? En als hij ze gevonden heeft, zou hij er dan niet voor zorgen dat zij bij hem blijven en hij bij hen blijft? Wijs de Hemel niet af. Hij is van jou vandaag, mits je erom vraagt. Je hoeft niet te zien hoe groot de gave is of hoezeer je denken veranderd zal zijn, voor hij tot jou komt. Vraag om te ontvangen en hij wordt je gegeven. Hierin ligt overtuiging. Tot jij hem als het jouwe verwelkomt, blijft de onzekerheid. Maar God is rechtvaardig. Zekerheid is niet vereist om te ontvangen wat alleen jouw aanvaarding schenken kan. Vraag vol verlangen. Je hoeft niet zeker te zijn dat jij om het enige vraagt wat jij wilt. Maar wanneer je ontvangen hebt, zul jij zeker zijn dat je de schat hebt die jij altijd hebt gezocht. Waartegen zou je die dat willen ruilen? Wat zou jou er nu toe kunnen bewegen die uit jouw verrukte ogen te laten verdwijnen? Want wat jij dan ziet bewijst dat jij jouw blindheid voor de ziende ogen van Christus hebt verruild, dat jouw denkgeest afwijzing nu terzijde heeft gelegd, en hij de Gedachte van God als jouw erfgoed aanvaardt. Nu ligt alle twijfel achter je, is het eind van de reis verzekerd en verlossing jou gegeven. Nu ligt de macht van Christus in jouw denkgeest, om te genezen zoals jij genezen werd. Want nu ben je één van de verlossers van de wereld. Jouw bestemming ligt daar en nergens anders. Zou God toestaan dat Zijn Zoon eeuwig hongert door zijn afwijzing van het voedsel dat levensnoodzaak voor hem is? Overvloed huist in hem en ontbering kan hem niet afsnijden van Gods voedende Liefde, noch van zijn thuis. Oefen vandaag vol hoop. Want hoop is voorwaar gerechtvaardigd. Jouw twijfels zijn zonder betekenis, want God is zeker. En de Gedachte van Hem is nooit afwezig. Zekerheid moet ongetwijfeld in jou huizen, jij die Zijn gastheer bent. Deze cursus neemt alle twijfels weg die jij gesteld hebt tussen Hem en jouw zekerheid over Hem. We rekenen op God en niet op onszelf, om ons zekerheid te geven. En in Zijn Naam oefenen we, zoals Zijn Woord ons dat aangeeft. Zijn zekerheid ligt achter al onze twijfel. Zijn Liefde blijft aanwezig achter al onze angst. De Gedachte van Hem verblijft nog altijd achter alle dromen en in onze denkgeest, overeenkomstig Zijn Wil.
---
ACIM/ECIW Werkboek Deel I - Les 165, pg. 316 - 317 | ISBN 978-90-202-8317-4

vrijdag 16 oktober 2015

zondag 11 oktober 2015

Sea and Clouds

August Hagborg (Swedish, 1852 - 1921)
Sea and Clouds

Caritate Christi Compulsi - Afscheidsviering Ina Dooijes-Bosma


Op zaterdag 10 oktober 2015 heeft, in de Theresiakapel van De Vredeskerk te Amsterdam, de afscheidsviering plaatsgevonden voor:

Ina Dooijes-Bosma 
 *Rotterdam, 7 september 1922 - + Amsterdam, 6 oktober 2015

Pater Frans Gerritsma, Franciscaan, opende de viering met een woord van welkom en sprak met eenieder het Gebed van Franciscus van Assisi uit. Dit gebed was en is Ina intens dierbaar. Het heeft haar ten einde toe versterkt en - ongeacht uiterlijke en tijdelijke omstandigheden -, met haar diepste Bron en met eenieder, die door de Heilige Geest aan haar gebed en vriendschap werd toevertrouwd, ononderbroken verbonden gehouden:

Heer, maak mij tot een instrument van Uw vrede
Waar haat is, dat ik daar liefde brenge
Waar belediging is, dat ik daar vergiffenis brenge
Waar onenigheid is, dat ik daar eenheid brenge
Waar dwaling is, dat ik daar waarheid brenge
Waar twijfel is, dat ik daar geloof brenge
Waar wanhoop is, dat ik daar hoop brenge
Waar duisternis is, dat ik daar Uw licht brenge
Waar droefenis is, dat ik daar vreugde brenge

O Meester
Dat ik niet begerig zij om getroost te worden -
maar om te troosten
Om begrepen te worden - maar om zelf te verstaan
Om bemind te worden - maar om meer en meer lief te hebben

Want als wij van Uw goddelijke kracht zijn doordrongen
dan weten wij

Al gevende ontvangt men
Zichzelf vergetende vindt men
Vergevende ontvangt men vergiffenis
En stervende wordt men wedergeboren in het eeuwige licht

Franciscus van Assisi 

Muziek: J.S. Bach - Matthäus - Passion - 'Wenn ich einmal soll scheiden'
Lezing I: Korintiërs 13: 'Het Hooglied van de liefde'
Overweging
Stilte

Evangelielezing
Volgens de evangelist Johannes waste Jezus tijdens het Laatste Avondmaal de voeten van zijn leerlingen, als toonbeeld van nederigheid. Het was een handeling die destijds tot het werk der slaven behoorde. Jezus wilde de leerlingen wijzen op het belang van dienstbaarheid en de bereidheid elkaar liefde te betonen 'tot het uiterste'. De voetwassing is zodoende de inleiding op het gebod dat Jezus zijn discipelen geeft: het gebod "dat je elkaar liefhebt. Met de liefde die ik jullie heb toegedragen, moeten jullie ook elkaar liefhebben" (Joh. 13, 34).

Muziek: J.S. Bach - 'Siciliana', 2e deel uit de fluit sonate in Es-groot BWV 1031
Herinneringen aan Ina 
Absoute
Uitgeleide
Muziek: Fauré Requiem - 'In Paradisum'

Aansluitend begeleiding en afscheid met het Onze Vader op begraafplaats Zorgvlied.

Weet dat eenieder ononderbroken verbonden is en blijft! Er is geen dood, er is geen afscheiding. Ja, er was een afscheid maar afscheid van het voorbijgaande is een afscheid van voorbijgaande aard. Geef alle gevoelens aan de Heilige Geest, draag alles wat in u is, op aan Hem. De Heilige Geest Weet. Wij zijn één, onvoorwaardelijk onafscheidelijk. Altijd en overal.

Het geschapene vergeten -
Die het schiep indachtig zijn -
Letten op wat in u is -
Liefde geven aan de Beminde

Johannes van het Kruis


Solo Dios Basta!

Teresa van Avila

---

Contact:

Christien Naber
Telefoon: 06 3 64 94 311
E-mail: christiennaber@hotmail.com
Kleine Karmel Oss

Door de Liefde van Christus gedreven - Caritate Christi Compulsi.