vrijdag 16 oktober 2015

zondag 11 oktober 2015

Sea and Clouds

August Hagborg (Swedish, 1852 - 1921)
Sea and Clouds

Caritate Christi Compulsi - Afscheidsviering Ina Dooijes-Bosma


Op zaterdag 10 oktober 2015 heeft, in de Theresiakapel van De Vredeskerk te Amsterdam, de afscheidsviering plaatsgevonden voor:

Ina Dooijes-Bosma 
 *Rotterdam, 7 september 1922 - + Amsterdam, 6 oktober 2015

Pater Frans Gerritsma, Franciscaan, opende de viering met een woord van welkom en sprak met eenieder het Gebed van Franciscus van Assisi uit. Dit gebed was en is Ina intens dierbaar. Het heeft haar ten einde toe versterkt en - ongeacht uiterlijke en tijdelijke omstandigheden -, met haar diepste Bron en met eenieder, die door de Heilige Geest aan haar gebed en vriendschap werd toevertrouwd, ononderbroken verbonden gehouden:

Heer, maak mij tot een instrument van Uw vrede
Waar haat is, dat ik daar liefde brenge
Waar belediging is, dat ik daar vergiffenis brenge
Waar onenigheid is, dat ik daar eenheid brenge
Waar dwaling is, dat ik daar waarheid brenge
Waar twijfel is, dat ik daar geloof brenge
Waar wanhoop is, dat ik daar hoop brenge
Waar duisternis is, dat ik daar Uw licht brenge
Waar droefenis is, dat ik daar vreugde brenge

O Meester
Dat ik niet begerig zij om getroost te worden -
maar om te troosten
Om begrepen te worden - maar om zelf te verstaan
Om bemind te worden - maar om meer en meer lief te hebben

Want als wij van Uw goddelijke kracht zijn doordrongen
dan weten wij

Al gevende ontvangt men
Zichzelf vergetende vindt men
Vergevende ontvangt men vergiffenis
En stervende wordt men wedergeboren in het eeuwige licht

Franciscus van Assisi 

Muziek: J.S. Bach - Matthäus - Passion - 'Wenn ich einmal soll scheiden'
Lezing I: Korintiërs 13: 'Het Hooglied van de liefde'
Overweging
Stilte

Evangelielezing
Volgens de evangelist Johannes waste Jezus tijdens het Laatste Avondmaal de voeten van zijn leerlingen, als toonbeeld van nederigheid. Het was een handeling die destijds tot het werk der slaven behoorde. Jezus wilde de leerlingen wijzen op het belang van dienstbaarheid en de bereidheid elkaar liefde te betonen 'tot het uiterste'. De voetwassing is zodoende de inleiding op het gebod dat Jezus zijn discipelen geeft: het gebod "dat je elkaar liefhebt. Met de liefde die ik jullie heb toegedragen, moeten jullie ook elkaar liefhebben" (Joh. 13, 34).

Muziek: J.S. Bach - 'Siciliana', 2e deel uit de fluit sonate in Es-groot BWV 1031
Herinneringen aan Ina 
Absoute
Uitgeleide
Muziek: Fauré Requiem - 'In Paradisum'

Aansluitend begeleiding en afscheid met het Onze Vader op begraafplaats Zorgvlied.

Weet dat eenieder ononderbroken verbonden is en blijft! Er is geen dood, er is geen afscheiding. Ja, er was een afscheid maar afscheid van het voorbijgaande is een afscheid van voorbijgaande aard. Geef alle gevoelens aan de Heilige Geest, draag alles wat in u is, op aan Hem. De Heilige Geest Weet. Wij zijn één, onvoorwaardelijk onafscheidelijk. Altijd en overal.

Het geschapene vergeten -
Die het schiep indachtig zijn -
Letten op wat in u is -
Liefde geven aan de Beminde

Johannes van het Kruis


Solo Dios Basta!

Teresa van Avila

---

Contact:

Christien Naber
Telefoon: 06 3 64 94 311
E-mail: christiennaber@hotmail.com
Kleine Karmel Oss

Door de Liefde van Christus gedreven - Caritate Christi Compulsi.